Login

Daftar

All Episode

Audio Stream

Podcast
Lagu Indonesia
Podcast
Lagu Mandarin

00 : 00 : 00

Back

He Shall Reign - Music Video

Fear Not

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Yohanes 10:10.

Besar kuasaNya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan.

HE SHALL REIGN
Vocal: Nafiri GKY Mangga Besar

CONTACT US
Saya mau alami kuasa Tuhan


FEAR NOT!
There is HOPE